– Inspirera och involvera medarbetarna på er AI-resa (workshop 1/2-1 dag) –

(Är du istället intresserad av ett föredrag på temat AI i offentlig sektor? Läs mer genom att klicka här)

Efter 20 år som trendspanare och framtidsanalytiker vågar jag påstå att AI kommer att bli den mest omvälvande tekniken under detta århundrade. Det är ett område som utvecklas så snabbt, att den som inte följer forskningsfronten har svårt att förstå i vilken oerhörd hastighet utvecklingen faktiskt sker. Precis som maskiner automatiserade många manuella arbetsuppgifter under förra århundradet, kommer AI att ersätta många arbetsuppgifter som kräver tankearbete och beslutsfattande. För offentlig sektor kommer detta paradigmskifte att innebära en enorm omställning.

I motsats till vad många tror måste man inte anställa hundratals dataingenjörer och investera miljontals kronor i infrastruktur. Vad man däremot behöver är en djupare förståelse för vad AI innebär och hur man kan dra nytta av tekniken. Att fördjupa sin kunskap och börjar utforska möjligheterna är det första steget på AI-resan.

AI för offentlig sektor lanserades 2023.

Under denna workshop fördjupar vi oss i artificiell intelligens och de möjligheter och utmaningar som bjuds. Nedan presenteras ett antal moduler ur vilka vi väljer de mest relevanta givet era önskemål och behov. Innehållet baseras på Peter Siljeruds forskning vilken sammanfattas i den nyutkomna boken AI för offentlig sektor. Moduler som kan ingå i workshopen:

 • Vad är artificiell intelligens?
 • Varför är AI viktigt för offentlig sektor?
 • Hur kan AI nyttjas i offentlig verksamhet?
 • Tekniken bakom AI
 • Hur kommer man igång med AI?
 • Utmaningar med AI
 • Varför slår AI igenom nu?
 • Framtiden för AI
 • Starten på er AI-resa
 • Fallstudier med föregångare som redan använder AI (t.ex. Bolagsverket, Trafikverket, Riksarkivet, Hallands sjukhus, Strängnäs kommun och Älmhults kommun)
 • Tips och potentiella fallgropar
 • Fördjupad analys av era förutsättningar
  • Mål, tillgänglig data, uppslag på case, risker, integritetaspekter, medarbetarnas roll och involvering, nästa steg

Förslagsvis inkluderas boken AI för offentlig sektor till deltagarna.

Om Peter Siljerud

Peter Siljerud är civilingenjören som blev trendspanare och framtidsanalytiker. Han är en erfaren och internationellt uppskattad processledare och utbildare som har inspirerat mer än 50 000 personer under åren. Under de senaste åren har han fördjupat sin kunskap inom artificiell intelligens och har hållit flera kurser inom området. Peter har författat flera böcker, där AI för offentlig sektor är den senaste. 

Kontakta oss för mer info och pris