– Ett inspirerande och insiktsfullt föredrag (ca 45-60 min) –

(Är du istället intresserad av en workshop på temat AI i offentlig sektor? Läs mer genom att klicka här)

  Efter 20 år som trendspanare och framtidsanalytiker vågar jag påstå att AI kommer att bli den mest omvälvande tekniken under detta århundrade. Det är ett område som utvecklas så snabbt, att den som inte följer forskningsfronten har svårt att förstå i vilken oerhörd hastighet utvecklingen faktiskt sker. Precis som maskiner automatiserade många manuella arbetsuppgifter under förra århundradet, kommer AI att ersätta många arbetsuppgifter som kräver tankearbete och beslutsfattande. För offentlig sektor kommer detta paradigmskifte att innebära en enorm omställning.

  I motsats till vad många tror måste man inte anställa hundratals dataingenjörer och investera miljontals kronor i infrastruktur. Vad man däremot behöver är en djupare förståelse för vad AI innebär och hur man kan dra nytta av tekniken. Att fördjupa sin kunskap är det första steget på AI-resan.

  AI för offentlig sektor lanserades 2023.

  Detta föredrag baseras på Peter Siljerud nyutkomna bok AI för offentlig sektor och svarar på frågor som:

  • Varför är AI viktigt?
  • Hur kommer man igång med AI?
  • Vilka är drivkrafterna för den offentliga sektorn?
  • Vilken är den moderna tekniken bakom AI?

  Vi presenterar också fallstudier med föregångare som redan drar nytta av AI på olika sätt för att utveckla verksamheten, exempelvis Bolagsverket, Trafikverket, Riksarkivet, Hallands sjukhus, Strängnäs kommun, Älmhults kommun, med flera. Detta pass ger värdefulla inblickar i deras utmaningar och lösningar och svarar på frågor som:

  • Vilka problem i organisationen behövde lösas eller utmanas?
  • Vilka olika angreppssätt har de valt?
  • Vilken data fanns redan på plats?
  • Vilka tips och fallgropar finns det?

  Förslagsvis inkluderas boken AI för offentlig sektor till deltagarna.

  Om Peter Siljerud

  Peter Siljerud är civilingenjören som blev trendspanare och framtidsanalytiker. Han är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat mer än 50 000 personer under åren. Under de senaste åren har han fördjupat sin kunskap inom artificiell intelligens och har hållit flera kurser inom området. Peter har författat flera böcker, där AI för offentlig sektor är den senaste. 

  Kontakta oss för mer info och pris