Vad våra kunder säger

Nya trender och fenomen fångades med en snygg grafisk presentation. Nyttigt och inspirerande att höja blicken mot framtiden!

Teddy Falkenek - Varumärkesdirektör ICA

Peters trendföredrag var oeherhört uppskattat av publiken. Det gav flera tankeställare och genomfördes mycket professionellt. Vi är mycket nöjda!

Andreas Nordin - Affärsutvecklingschef Intel

När Peter kommer upp på scenen och drar igång sitt föredrag gäller det för deltagarna att luta sig bakåt och spänna fast sig i stolarna. Föredraget tar åhörarna på en resa i dåtid, nutid och framtid på ett proffsigt och underhållande sätt.

Lena Andersson - Stiftskonsulent Svenska kyrkan

Responsen på din föreläsning är enormt positiv. Ord som "han är den förste konferensföreläsare som förstått vad vi gör och behöver", "han är den ende som jag någonsin lärt mig något av". Du förstår, du gjorde succé!

Lina Wijk - Publicistisk chef Bonnier Fakta

Futurewise har tillsammans med oss på LRF utvecklat en skräddarsydd utbildning i omvärldsanalys som fått mycket stort genomslag. Totalt 12 000 personer erbjuds utbildningen under en tvåårsperiod. Bland det jag uppskattar mest med Futurewise ligger i erfarenhet kombinerat med lyhördhet och ett pragmatiskt synsätt.

Johan Eklund - Projektledare Utbildning LRF

Futurewise har genomfört flera omvärldsanalyser för Trafikerket som identifierar och analyserar förändringar i omvärlden på 10-15 års sikt. Rapporterna ger oss framtidsbilder av våra kunders krav och behov och är huvudkälla till Trafikverkets övergripande strategiska planer såväl som våra kundbehovsdokument.

Arbetet med Futurewise har gett oss nya synsätt på besluts- och planeringsunderlag och framförallt hur vi ska använda oss av den information som finns i analysen. Det stora mervärdet är den implementeringshjälp vi fått efter rapporterna. Dokumenten är trots sin framtidsapproach mycket användbara i såväl den direkta verksamheten som i den strategiska.

Christian Tham - Undersökningsansvarig Trafikverket

Heldagen med Futurewise var ett bra tillfälle att arbeta med framtidsfrågor med våra medieintensiva kunder Talentum och Automotor & Sport. Speciellt med tanke på att många avdelningar inom digitala medier står inför härliga utmaningar de närmaste åren.

Intressanta fakta blandade med livliga diskussioner ledde fram till en intressant framtidskarta - framtagen av oss själva.

Workshopen var bra på många sätt, framför allt manade den till eftertanke. Nivån var perfekt med en bra kombination av presentation, fakta och workshop. Sånt här måste ske oftare!

Samuel Eriksson - VD på Bricco AB