Omvärldsanalys – Grundkurs

Under denna kurs lär du dig att arbeta systematiskt och effektivt med omvärldsanalys. Genom att kombinera beprövade metoder med nya IT-verktyg skapar vi plattformar för hur man sorterar i informationsbruset och skapar tänkbara bilder av framtiden. Du tränar förmågan att tidigt upptäcka nya trender liksom möjligheten att dra nytta av dem och omsätta kunskapen i konkret handling. Att sålla i informationsöverflödet blir lika viktigt som att inse vilken kunskap som saknas – och hur man kan få tag i den. Målet med kursen är att du själv ska kunna skapa en effektiv och smidig process för er omvärldsanalys.

Meningen med omvärldsanalys är inte att förutspå framtiden, utan att ge underlag för att fatta välgrundade beslut här och nu. När kompassen snurrar åt alla håll så är det lätt att enbart förlita sig på maggropskänsla. Men genom att arbeta strukturerat med omvärldsanalys kan man skapa en utgångspunkt för strategiska vägval liksom underlag till innovation. Med allt skarpare konkurrens i de flesta branscher blir det centralt att sålla i informationsflödet och skaffa ett kunskapsförsprång. Målet är att skapa en god framtidsberedskap.

Snittbetyg för de senaste kurserna: 4,7 – 4,6 – 4,7 – 4,7 – 5,0 – 4,7 – 4,8 (av maximalt 5).

Kursinnehåll (2 dagar)

Dag 1 – Omvärldsanalys och trendspaning

(9.00-17.00)

 • Introduktion till omvärldsanalys
 • Definition av begrepp (trend, tendens, disruptiv händelse, m.m.)
 • Hur trender formas och utvecklas
 • Målsättning och frågeställning
 • PESTEM-modellen
 • Identifiering av trender och tendenser
 • Exponentiell förändring, S-kurvor och paradigmskiften
 • Övning: Intuitiv trendspaning
 • Värdering och prioritering
 • Sammanställning av tendenser och säkra trender
 • Namnsättning av trender
 • Fördjupning med hjälp av trendformulär
 • Drivkrafter och momentum
 • Övning: Trendfördjupning
 • Konsekvensanalys
 • Övning: Framtidshjulet
 • Trendnivåer (giga, makro, mikro)
 • Sambandsanalys
 • AI för omvärldsanalys
 • Från omvärldsanalys till konkret nytta
 • Beslutsunderlag för att finna framgångsrika strategier

17.00 Dag 1 slut

Dag 2 – Scenarioanalys och framtidsstudier

(8.30-16.00)

 • Introduktion till scenarioanalys
 • Strategiska osäkerheter och scenariokors
 • Från nyckelhändelser till storyline
 • Hur man skapar bra framtidsscenarier
 • Övning: Scenarier
 • Early warning-system
 • What-if scenarier
 • Att utforska framtiden
 • Att hantera disruptiva händelser och jokrar
 • Framtidskartan – en bild av framtiden
 • Sannolika och osannolika händelser
 • Övning: Framtidskartan
 • Förändringsblindhet
 • Implementation av omvärlds- och scenarioprocesser
 • Genomgång av IT-verktyg för insamling (gratis och kommersiella)
 • Researchmetodik och värdering av källor
 • Hur man bygger ett system för personlig nyhetsaggregering
 • Fallstudier på hur omvärldsanalys kan organiseras
 • Övning: Diskussion om fördelar och nackdelar av olika system
 • Kommunikation och användning av resultaten
 • Fallgropar och framgångsfaktorer
 • 10 avslutande tips
 • Reflektioner och frågestund
 • Länktips på bra trendsajter
 • Verktygslåda med mallar för samtliga metoder

16.00 Kursen slut

Om kursledaren

Peter Siljerud har 18 års erfarenhet av att arbeta med omvärldsanalys. Han har tidigare arbetat som omvärldsanalytiker på Intel och som framtidsstrateg på Kairos Future. Peter har stor praktisk erfarenhet av implementering av omvärldsprocesser hos många av Sveriges stora och små företag och organisationer. Peter torde vara en av Sveriges mest meriterade utbildare inom omvärldsanalys och har hållit över sextio kurser genom åren.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla företag och organisationer som vill skapa en bättre framtidsberedskap. Oavsett om du är nybörjare och vill lägga någon timme i veckan på omvärldsanalys eller en driven omvärldsanalytiker på heltid så kommer denna kurs att ge konkret nytta direkt. Kursen kräver inga förkunskaper, men vi ser gärna att du är frågvis och diskussionsvillig!

Tid och plats

Kursdatum: 20-21 maj 2024

Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm (mitt emot Centralstationen)

Pris

Kursavgiften är 11 900 kr. Moms tillkommer.

Kursmaterial

Kursdeltagarna får en dokumentation av samtligt material som gås igenom på kursen. Dessutom erhålls textkompendiet ”Trendspanarens handbok”. Efter avslutad kurs erhålles också ett kursintyg.

Företagsintern kurs

Kursen kan även genomföras som företagsintern utbildning (längden på kursen kan anpassas efter era behov).

Futurewise har tillsammans med oss på LRF utvecklat en skräddarsydd utbildning i omvärldsanalys som fått mycket stort genomslag. Totalt 12 000 personer erbjuds utbildningen under en tvåårsperiod. Bland det jag uppskattar mest med Futurewise ligger i erfarenhet kombinerat med lyhördhet och ett pragmatiskt synsätt.

Johan Eklund - Projektledare Utbildning LRF

 

Mer info och anmälan