Omvärldsanalys – Grundkurs

Under denna kurs lär du dig att arbeta systematiskt och effektivt med omvärldsanalys. Genom att kombinera beprövade metoder med nya IT-verktyg skapar vi plattformar för hur man sorterar i informationsbruset och skapar tänkbara bilder av framtiden. Du tränar förmågan att tidigt upptäcka nya trender liksom möjligheten att dra nytta av dem och omsätta kunskapen i konkret handling. Att sålla i informationsöverflödet blir lika viktigt som att inse vilken kunskap som saknas – och hur man kan få tag i den. Målet med kursen är att du själv ska kunna skapa en effektiv och smidig process för er omvärldsanalys.

Meningen med omvärldsanalys är inte att förutspå framtiden, utan att ge underlag för att fatta välgrundade beslut här och nu. När kompassen snurrar åt alla håll så är det lätt att enbart förlita sig på maggropskänsla. Men genom att arbeta strukturerat med omvärldsanalys kan man skapa en utgångspunkt för strategiska vägval liksom underlag till innovation. Med allt skarpare konkurrens i de flesta branscher blir det centralt att sålla i informationsflödet och skaffa ett kunskapsförsprång. Målet är att skapa en god framtidsberedskap.

Snittbetyg för de senaste kurserna: 4,7 – 4,6 – 4,7 – 4,7 – 5,0 (av maximalt 5).

OA-kurs
Kursinnehåll (2 dagar)

Dag 1

9.15 Fika och registrering

9.30 Omvärldsorienterande fasen

 • Introduktion till omvärldsanalys
 • Definition av begrepp (trend, tendens, disruptiv händelse, m.m.)
 • Hur trender formas och utvecklas
 • Förändringsblindhet
 • Målsättning och frågeställning
 • PESTEM-modellen
 • Identifiering av trender och tendenser
 • Användning av trendkort
 • Övning: Intuitiv trendspaning

10.30 Analytiska fasen

 • Värdering och prioritering
 • Sammanställning av tendenser och säkra trender
 • Namnsättning av trender
 • Fördjupning med hjälp av trendformulär
 • Drivkrafter och momentum
 • Acceptansnivåer och spridning av trender
 • Övning: Trendfördjupning
 • Konsekvensanalys
 • Övning: Framtidshjulet
 • Övning: Vernissage av trendcollage
 • Trendnivåer (giga, makro, mikro)
 • Sambandsanalys

12.00-13.00 Lunch

13.00 Explorativa fasen

 • Att utforska framtiden
 • Framtidspåståenden
 • Framtidskartan – en bild av framtiden
 • Sannolika och osannolika händelser
 • Att hantera det oväntade
 • Disruptiva händelser och jokrar
 • Övning: Framtidskartan
 • Scenarioanalys
 • Strategiska osäkerheter och scenariokors
 • Storyline och förpackning
 • Hur man skapar bra framtidsscenarier
 • What-if scenarier
 • Övning: Scenarier

17.00 Dag 1 slut

 

Dag 2

8.30 Strategiska fasen

 • Från omvärldsanalys till konkret nytta
 • Beslutsunderlag för att finna framgångsrika strategier
 • Relationen till organisationens vision och resurser
 • Kreativa metoder för idégenerering
 • Övning: Strategigenerering
 • Klustring och prioritering av koncept och strategier
 • Cross Impact-analys
 • Förädling av strategiska vägval
 • Vindtunneltest av strategier

10.30 Implementation av omvärldsprocess

 • Insamling och strukturering av information
 • Genomgång av IT-verktyg för insamling (gratis och kommersiella)
 • Researchmetodik och värdering av källor
 • Hur man bygger ett system för personlig nyhetsaggregering
 • Rollfördelning, delaktighet och förankring
 • Fallstudier på hur omvärldsanalys kan organiseras
 • Övning: Diskussion om fördelar och nackdelar av olika system

12.00-13.00 Lunch

13.00 Kommunikation

 • Kommunikation och användning av resultaten
 • Övning: Vad funkar respektive funkar inte
 • Exempel på hur Futurewise författar och presenterar material
 • Fallgropar och framgångsfaktorer
 • 10 avslutande tips
 • Reflektioner och frågestund
 • Länktips på bra trendsajter
 • Verktygslåda med mallar för samtliga metoder

16.00 Kursen slut

Om kursledaren

Peter Siljerud har över 15 års erfarenhet av att arbeta med omvärldsanalys. Han har tidigare arbetat som omvärldsanalytiker på Intel och som framtidsstrateg på Kairos Future. Peter har stor praktiskt erfarenhet av implementering av omvärldsprocesser hos många av Sveriges största (och minsta!) företag och organisationer. Peter torde vara en av Sveriges mest meriterade utbildare inom omvärldsanalys och har hållit över femtio kurser genom åren.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla företag och organisationer som vill skapa en bättre framtidsberedskap. Oavsett om du är nybörjare och vill lägga någon timme i veckan på omvärldsanalys eller en driven omvärldsanalytiker på heltid så kommer denna kurs att ge konkret nytta direkt. Kursen kräver inga förkunskaper, men vi ser gärna att du är frågvis och diskussionsvillig!

Tid och plats

Kursdatum: TBD (för närvarande endast som internkurs)

Plats: Centrala Stockholm (2 min från centralstationen)

Lokal: AktivitetenKungsbron 21.


Pris

Kursavgiften är 10 900 kr. Moms tillkommer.

Kursmaterial

Kursdeltagarna får en snygg och lättanvänd onlinedokumentation av samtligt material som gås igenom på kursen. Dessutom erhålls textkompendiet ”Trendspanarens handbok”. Efter avslutad kurs erhålles också ett kursintyg.

Företagsintern kurs

Kursen kan även genomföras som företagsintern utbildning (längden på kursen kan anpassas efter era behov).

Futurewise har tillsammans med oss på LRF utvecklat en skräddarsydd utbildning i omvärldsanalys som fått mycket stort genomslag. Totalt 12 000 personer erbjuds utbildningen under en tvåårsperiod. Bland det jag uppskattar mest med Futurewise ligger i erfarenhet kombinerat med lyhördhet och ett pragmatiskt synsätt.

Johan Eklund - Projektledare Utbildning LRF

 

Mer info och anmälan