Scenarioanalys

kindvall_600-LZW_scenarioB-stadenOmvärldsanalys ska vara faktabelagd och vederhäftig. Alla som tar del av resultaten ska (i princip) kunna vara överens om sakernas natur för stunden. Men någon gång måste man också våga ta klivet in i framtiden. Även om inga exakta svar kan ges, så kan det vara meningsfullt att skapa bilder av tänkbara framtider som ett sätt att tänja gränser och väcka nya tankar och idéer. Scenarioanalys är en vedertagen metod för att utforska tänkbara alternativa framtider.

Ett scenario kan sägas vara en framtidsbild som beskriver ett tillstånd flera år från nu. En utmaning blir således att hitta ett målår som känns utmanande i bemärkelsen att mycket kan komma att hända, men att det ändå inte är så avlägset att det börjar kännas irrelevant. I praktiken är det högst beroende på vilken bransch man befinner sig i och hur snabbt omvärldsförändringar sker. Inom snabbrörliga telekomsektorn kanske 3 år kan vara rimligt, medan för transportsektorn kanske 20 år är bättre.

Vanligen skapar man flera olika scenarier. Har man bara ett scenario så har man ju i egentlig mening bara skådat in i en framtid. Genom att ha flera scenarier kan resultat bli bredare och mer dynamiskt.

Målet är att skapa scenarier som är både trovärdiga och konsistenta, samtidigt som att de är utmanande och engagerande. En inte alltid enkel utmaning. För att lyckas krävs såväl ett visst mått av fantasi och en arbetsprocess att följa. Futurewise har lång och bred erfarenhet att tillsammans med våra kunder skapa skarpa framtidsscenarier. Vi ser till att väva ihop logik och magi!

kindvall_600-LZW_scenarioA-transport

Exempel på bilder från SL:s scenariorapport om framtidens trafik i Stockholm.

Kontakta oss för mer info och pris