Futurewise

 • Konsumentverket

  Futurewise genomförde på uppdrag av Konsumentverket en fördjupad analys av delningsekonomins utveckling. Arbetet innebar en komplett kartläggning där vi studerade drivkrafter, motkrafter, inställningen till delning liksom en internationell och nationell marknadsanalys. Utifrån detta kunde ett tiotal trender identifieras och beskrivas.

 • Installatörsföretagen

  Installatörsföretagen tog tillsammans med Futurewise fram en omvärldsrapport med sju fokusområden inom el och vvs. Den trycktes i 4 000 exemplar och distribuerades till deras medlemmar. Syftet var även att använda den internt i verksamhetsplaneringen. Ett särtryck med strategiförslag som endast ledningsgruppen fick ta del av kompletterade rapporten.

 • Promotionbranschen

  Futurewise genomförde en kartläggning av promotionbranschen med Promotionmässan som uppdragsgivare. Syftet var att bättre förstå vilka drivkrafter som för stunden håller på att förändra branschen i grunden. Förutom att skapa en bild av den nya marknadssituationen arbetade Futurewise fram tolv konkreta förslag på hur den nya konkurrensen kan bemötas.

 • SL

  "Silverbibeln" blev det interna namnet hos SL på omvärldsanalysen om framtidens kollektivtrafik. Skälet var det häftiga silverskimrande omslaget som skulle särskilja den från annan intern rapportering. Den tryckta slutrapporten blev så populär att en andra upplaga fick tryckas upp.

 • Trafikverket

  Futurewise har genomfört flera omvärldsanalyser på uppdrag av Trafikverket. Ett stort antal intervjuer, internt och externt, har genomförts för att skapa bredd i materialet. Till detta kommer en djuplodande deskresearch där Futurewise har identifierat centrala trender som på olika sätt får stor påverkan på Trafikverkets verksamhet.