Trafikverket

Trafikverket

Omvärldsrapporterna ger oss framtidsbilder av våra kunders krav och behov och är huvudkälla till Trafikverkets övergripande strategiska planer.

(Christian Tham, Undersökningsansvarig Trafikverket)

Futurewise har genomfört flera omvärldsanalyser på uppdrag av Trafikverket. Projekten har byggt på omfattande research kring trender som direkt eller indirekt påverkar väg- och spårbunden trafik. Ett stort antal intervjuer, internt och externt, har genomförts för att skapa bredd i materialet. Till detta kommer en djuplodande deskresearch där Futurewise har identifierat centrala trender som på olika sätt får stor påverkan på Trafikverkets verksamhet.

Vissa år har även fördjupningar skett inom områden som kundrelationer, myndighetsrollen, IT-system, etc. Slutresultatet har varit årliga omvärldsrapporter på omkring 50 sidor.

Rapporterna har legat till grund för den strategiska planeringen. Materialet har även förpackats i pedagogiska presentationsmaterial och Futurewise har hållit ett flertal interna föredrag. Trafikverket har även anlitat Futurewise för internkurser i omvärldsanalys för att ytterligare vässa sin egen förmåga att bättre hantera framtida utmaningar.

 

FLER OMVÄRLDSRAPPORTER

 

Kontakta oss för mer info om omvärldsanalys