SL

SL (Storstockholms Lokaltrafik)

Rapporten är ett stöd i det strategiska arbetet och bildar underlag för fördjupad diskussion om konsekvenser för kollektivtrafiken.

(Jens Plambeck, chef Strategisk utveckling SL)

”Silverbibeln” blev det interna namnet hos SL på omvärldsanalysen om framtidens kollektivtrafik. Skälet var det häftiga silverskimrande omslaget som skulle särskilja den från annan intern rapportering. Den tryckta slutrapporten blev så populär att en andra upplaga fick tryckas upp.

Futurewise anlitades av SL för att processleda arbetet med att göra en omfattande omvärldsanalys. I ett flertal workshops samarbetade ett 20-tal personer på avdelningen för strategisk utveckling för att identifiera och prioritera de mest centrala trenderna med fokus på kollektivt resande. Till detta lades ett digert material från Futurewise research vilket sammantaget bildade ett väsentligt underlag för det strategiska beslutsfattandet. I rapporten lades stor vikt vid konsekvensanalysen och vilken påverkan trenderna skulle få på SL:s framtida verksamhet.

Efter omvärldsanalysen valde SL att fortsätta samarbetet med Futurewise och genomföra en scenarioanalys. ”Framtid 2050” heter rapporten som behandlar trafiken i Stockholm län år 2050. Klicka på denna länk för att läsa mer om scenarioanalys.

 

FLER OMVÄRLDSRAPPORTER

 

Kontakta oss för mer info om omvärldsanalys