Promotionbranschen

Promotionsbranschen

”Kunderna vill ha snabbare leveranser, mindre volymer och lägre priser – det går åt helvete!”
(Respondent i undersökningen)

Futurewise genomförde en kartläggning av promotionbranschen med Promotionmässan som uppdragsgivare. Syftet var att bättre förstå vilka drivkrafter som för stunden håller på att förändra branschen i grunden. Förutom att skapa en bild av den nya marknadssituationen arbetade Futurewise fram tolv konkreta förslag på hur den nya konkurrensen kan bemötas.

Futurewise genomförde ett tiotal intervjuer med experter och visionärer inom branschen för att fånga omvärldsförändringar. Intervjuerna kompletterades med omfattande deskresearch av trender och även hot.

Materialet sammanställdes i en överskådlig och inspirerande PowerPoint-presentation, vilken också presenterades på Kistamässan.

 

FLER OMVÄRLDSRAPPORTER

 

Kontakta oss för mer info om omvärldsanalys