Konsumentverket

”Stort tack för bra arbete med uppdraget gällande delningsekonomi! Jag tycker det blev kanon och tycker vi kan känna oss stolta över rapporten.

Stort tack också för det och proffsiga, effektiva och smidiga samarbetet och din lyhördhet som gjorde arbetet till en ren fröjd för mig som projektledare!!!!”

(Konsumentverket)

Futurewise genomförde på uppdrag av Konsumentverket en fördjupad analys av delningsekonomins utveckling. Arbetet innebar en komplett kartläggning där vi studerade drivkrafter, motkrafter, inställningen till delning liksom en internationell och nationell marknadsanalys. Utifrån detta kunde ett tiotal trender identifieras och beskrivas. Slutligen gjordes en konsekvensanalys och en sammanställning av vilken påverkan delningsekonomin får på konsumenten.

Slutresultatet blev en faktaspäckad 50-sidig rapport med flera nya insikter. Visste du exempelvis att inget delningsföretag i Sverige omsätter mer än 1 miljon kronor och att alla går med förlust (med enstaka undantag).

FLER OMVÄRLDSRAPPORTER

Kontakta oss för mer info om omvärldsanalys