Installatörsföretagen

Installatörsföretagen

Inget har hänt inom el- och vvs-branscherna på hundra år. Och plötsligt händer allt. Det är förstås inte helt sant men just nu sker stora förändringar på flera olika plan samtidigt. När en bransch genomgår ett större paradigmskifte kan det innebära hot mot etablerade aktörer – men också stora möjligheter för den som drar nytta av förändringen.

Installatörsföretagen tog således tillsammans med Futurewise fram en omvärldsrapport med sju fokusområden. Den trycktes i 4 000 exemplar och distribuerades till deras medlemmar. Men syftet var även att använda den internt i verksamhetsplaneringen. Ett särtryck med strategiförslag som endast ledningsgruppen fick ta del av kompletterade rapporten.

Projektet genomfördes i workshopformat där ett tjugotal personer från Installatörsföretagen var involverade i trendspaning, prioritering och författande av trender. Futurewise agerade processledare och stod även för research och kvalitetsgranskning. För att få arbetet att flyta smidigt och skapa enhetlighet med så många inblandade användes Futurewise standardiserade trendformulär.

Efter omvärldsanalysen har Installatörsföretagen valt att fortsätta samarbetet med Futurewise och genomföra en scenarioanalys. Klicka på denna länk för att läsa mer om scenarioanalys.

 

FLER OMVÄRLDSRAPPORTER

 

Kontakta oss för mer info om omvärldsanalys