Få koll på omvärlden

Omvärlden förändras ständigt och vi alla måste förhålla oss till den. Ibland förändras saker och ting till och med lite snabbare än vad vi själva gör. Förändring är själva livets villkor, och precis som i naturen kräver vår tillvaro ständig utveckling.

För att vara en fortsatt relevant aktör måste företag och organisationer också omformas. Att skaffa en god framtidsberedskap blir då helt avgörande.

Vi stödjer er!

Ibland räcker inte tiden och resurserna till för att själv spana på omvärlden. Futurewise kan då rycka in och bistå för att producera toppkvalitativa och skarpa analyser. Vi har lång erfarenhet av att stödja organisationer i deras omvärldsanalys.

Vi kartlägger er marknad, gör intervjuer, letar trender inom relevanta områden, studerar alternativa affärsmodeller och sammanställer resultaten i lättillgängliga rapporter. Vi ser helst att vi tillsammans arbetar fram materialet i interaktiva workshops, men vi utför även rena researchuppdrag. Att även inkludera förslag på nya koncept och strategier är ett naturligt komplement om behovet finns.

Vissa företag och organisationer väljer att anlita Futurewise på en regelbunden basis där vi återkommande redovisar rapporter eller omvärldspresentationer.

Futurewise har genomfört flera omvärldsanalyser för Trafikerket som identifierar och analyserar förändringar i omvärlden på 10-15 års sikt. Rapporterna ger oss framtidsbilder av våra kunders krav och behov och är huvudkälla till Trafikverkets övergripande strategiska planer såväl som våra kundbehovsdokument.

Arbetet med Futurewise har gett oss nya synsätt på besluts- och planeringsunderlag och framförallt hur vi ska använda oss av den information som finns i analysen. Det stora mervärdet är den implementeringshjälp vi fått efter rapporterna. Dokumenten är trots sin framtidsapproach mycket användbara i såväl den direkta verksamheten som i den strategiska.

Christian Tham - Undersökningsansvarig Trafikverket

 

Exempel på omvärldsrapporter (klicka för att läsa mer)

 • Konsumentverket

  Futurewise genomförde på uppdrag av Konsumentverket en fördjupad analys av delningsekonomins utveckling. Arbetet innebar en komplett kartläggning där vi studerade drivkrafter, motkrafter, inställningen till delning liksom en internationell och nationell marknadsanalys. Utifrån detta kunde ett tiotal trender identifieras och beskrivas.

 • Installatörsföretagen

  Installatörsföretagen tog tillsammans med Futurewise fram en omvärldsrapport med sju fokusområden inom el och vvs. Den trycktes i 4 000 exemplar och distribuerades till deras medlemmar. Syftet var även att använda den internt i verksamhetsplaneringen. Ett särtryck med strategiförslag som endast ledningsgruppen fick ta del av kompletterade rapporten.

 • Promotionbranschen

  Futurewise genomförde en kartläggning av promotionbranschen med Promotionmässan som uppdragsgivare. Syftet var att bättre förstå vilka drivkrafter som för stunden håller på att förändra branschen i grunden. Förutom att skapa en bild av den nya marknadssituationen arbetade Futurewise fram tolv konkreta förslag på hur den nya konkurrensen kan bemötas.

 • SL

  "Silverbibeln" blev det interna namnet hos SL på omvärldsanalysen om framtidens kollektivtrafik. Skälet var det häftiga silverskimrande omslaget som skulle särskilja den från annan intern rapportering. Den tryckta slutrapporten blev så populär att en andra upplaga fick tryckas upp.

 • Trafikverket

  Futurewise har genomfört flera omvärldsanalyser på uppdrag av Trafikverket. Ett stort antal intervjuer, internt och externt, har genomförts för att skapa bredd i materialet. Till detta kommer en djuplodande deskresearch där Futurewise har identifierat centrala trender som på olika sätt får stor påverkan på Trafikverkets verksamhet.

Inte vad du letade efter?

Vi erbjuder även andra former av framtidsinspiration:

Kontakta oss för mer info och pris