Den nya formen av hybridarbete där arbete kommer att ske delvis på kontor och delvis på andra platser ställer nya krav på anpassningsförmåga och kräver ett helt nytt mindset av arbetsgivare. Detta nyhesbrev handlar om fenomen som ”remote first”, workation och välmåendeparadoxen.

Läs nyhetsbrevet och prenumerera