I detta nyhetsbrev väver vi samman ett antal trender som med tiden kan komma att samspela och få, i värsta fall, ödesdigra konsekvenser. Vi riktar luppen mot kvinnor och mäns alltmer komplicerade relationer och vilka komplikationer det får. För tesen är att vi över tid kommer att se allt färre mänskliga förhållanden som genererar barn, vilket i sin tur inte bådar gott för mänskligheten.

Läs nyhetsbrevet och prenumerera