Distansarbete är den största arbetsplatsrevolutionen sedan industrialismen. Men just nu står vi vid en brytpunkt där organisationer planerar för en återgång till kontor och arbetsplatser, åtminstone delar av arbetsveckan. Denna nya form av hybridarbete, kommer att se annorlunda ut än det tidigare arbetslivet. Futurewise erbjuder nu ett helt nytt trendföredrag på detta tema.

Läs mer om föredraget här