På uppdrag av Science Park i Jönköping har Futurewise tagit fram en ny vass trendrapport på temat morgondagens kund. Den rör framtidens försäljning och marknadsföring och listar åtta trender med exempel som kunskapsledarskap, empatiskt företagande och personifiering.

Läs mer och ladda ner trendrapporten