IVO

Nedan finner du en länk till presentation ”Artificiell intelligens inom hälso- och sjukvård”:

https://prezi.com/view/5gjoaLzy8Yptwhx4A3tM/