Hybridarbete

Distansarbete är den största arbetsplatsrevolutionen sedan industrialismen. Men just nu står vi vid en brytpunkt där organisationer planerar för en återgång till kontor och arbetsplatser, åtminstone delar av arbetsveckan. Denna nya form av hybridarbete, kommer att se annorlunda ut än det tidigare arbetslivet. Detta ställer nya krav på anpassningsförmåga och kräver ett helt nytt mindset av arbetsgivare.

Futurewise erbjuder nu ett helt nytt trendföredrag på detta tema. Föredraget kan med fördel kompletteras med en halvdags interaktiv workshop.

Under detta trendföredrag behandlar vi frågor som:

  • Hur förändras de anställdas inställning och drivkrafter?
  • Hur påverkas produktivitet, engagemang och välmående?
  • Hur motiverar och engagerar man anställda vid “remote first”?
  • Hur förblir man en attraktiv arbetsgivare?
  • Vilken krav ställs på framtida kontor och hur man man möta dem?
  • Vilka nya IT-verktyg står till buds för att stödja hybridarbete?
  • Tips och praktiska råd för omställning till hybridarbete

Kontakta oss för mer information och bokning.

Mail: info@futurewise.se
Telefon: 08-410 88 444

Klicka här för att ladda ner en PDF om föredraget Hybridarbete

Kontakta oss för mer info och pris