Förbered er för framtiden

(Arbetar du inom det offentliga? Då kan vi rekommendera AI för offentlig sektor – workshop)

Med en framtidsworkshop skapas en bättre förståelse för de skiften vi nu bevittnar vilket minskar risken att fatta fel beslut. Ju snabbare vår värld snurrar, desto högre blir kraven på att ständigt vara uppdaterad. På 2000-talet blir det mindre viktigt att ha en fast och fix verksamhetsplan och istället mer intressant att snabbt och effektivt möta nya omvärldskrav.

Omvärldsförändring och nya trender ska inte ses som hot – de ska betraktas som möjligheter, som frön till nya uppslag och idéer. Det är de som bäst kan anpassa sig till de nya förutsättningarna som kommer att bli framtidens vinnare. Framgångsrika organisationer låter inte bara framtiden hända – de skapar den istället.

workshop
Exempel på hur kreativiteten släpps loss under en framtidsworkshop.

Innehåll i en framtidsworkshop

En framtidsworkshop är en energikick där vi aktivt arbetar med aktuella trender och kombinerar detta med kreativa övningar för att hitta framgångsrika vägar framåt. En framtidsworkshop är i allra högsta grad interaktiv där deltagarna är delaktiga. Endast genom att själva medverka kan alla känna sig involverade och ta ett gemensamt ägarskap över den framtida utvecklingen.

Det exakta upplägget planeras i detalj för varje framtidsworkshop men den kan innehålla följande komponenter:

 • Futurewise presenterar aktuella trender inom er bransch
 • Intuitiv trendspaning av hela gruppen
 • Prioritering av centrala trender och tendenser
 • Fördjupning av prioriterade trender
 • Konsekvenser och framtida utveckling
 • What if-scenarier
 • Framtagning av en för er unik Framtidskarta
 • Affärsmodeller från andra branscher
 • Idégenerering med förslag på respons för att möta utvecklingen
 • Värdering och vidareutveckling
 • Sammanställning av koncept och strategier
 • Summering och reflektioner

Längden kan anpassas utifrån era behov. Det kan handla om allt från en halvdag till flera dagar utspridda över en längre tid.

Ett lämpligt antal deltagare är 5-25 personer. (Är du intresserad av upplägg för större grupper? Futurewise har tillsammans med Interactive Meeting genomfört övningar med upp mot 1 000 personer.)

Heldagen med Futurewise var ett bra tillfälle att arbeta med framtidsfrågor med våra medieintensiva kunder Talentum och Automotor & Sport. Speciellt med tanke på att många avdelningar inom digitala medier står inför härliga utmaningar de närmaste åren.

Intressanta fakta blandade med livliga diskussioner ledde fram till en intressant framtidskarta - framtagen av oss själva.

Workshopen var bra på många sätt, framför allt manade den till eftertanke. Nivån var perfekt med en bra kombination av presentation, fakta och workshop. Sånt här måste ske oftare!

Samuel Eriksson - VD på Bricco AB
Kontakta oss för mer info och pris