Framtidens fastighetsbransch är ett fartfyllt och tankevidgande föredrag på ca 60 minuter. Talare är Peter Siljerud, vd Futurewise, som har arbetat med många fastighetsbolag och organisationer i branschen under de senaste åren. Mer information finner du nedan.

Innehåll i föredraget Framtidens fastighetsbransch

Fastighetsbranschen har under många år kunnat verka på traditionellt sätt då tiderna har varit goda. Nu ser vi ett antal nya trender och omvärldsfaktorer som i hög takt får genomslag och förändrar förutsättningarna för såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

Bostäder fyller i allt högre grad andra mänskliga behov förutom de rent funktionella, vilket ger metavärden en större betydelse. Inom arbetslivet ifrågasätts kontoret som primär arbetsplats när nya arbetssätt ser dagens ljus. Om arbetsgivare upplever att personalen skapar större värde – till en lägre kostnad – på andra platser, riskerar traditionella kontor att förlora sin roll. Och detsamma gäller handeln där konsumenter allt oftare är mer intresserade av varorna i sig – inte nödvändigtvis att besöka butiker. Om slaget mot e-handeln ska vinnas krävs kreativitet och nytänkande.

Detta föredrag lyfter inte bara centrala trender i fastighetsbranschen utan belyser också vilka konsekvenser de får. Vi presenterar tankeväckande exempel och nya inspirerande idéer på hur man kan möta utvecklingen och tänka kring fastighetsutveckling och platser. Genom att tidigt identifiera omvärldsförändringarna kan man skapa en god framtidsberedskap och ett fördelaktigt handlingsutrymme.

Innehållet består av olika komponenter vilka kan kombineras efter intresse:

  • Det framtida hemmet – Den statusdrivna trygghetsbarrikaden
  • Det framtida kontoret – Den dagliga nattklubben
  • Den framtida handeln – Den nyckfulla nöjesparken
  • Digitalisering i fastighetsbranschen
  • Byggande på nytt sätt
  • Att attrahera den unga generationen på arbetsmarknaden
  • Nya paradigm – att se på branschen med andra ögon

Föredraget gjorde i februari 2017 succé på Business Arena Umeå med 900 personer i publiken.

Kontakta oss för mer info och pris