Baserat på Peter Siljeruds nya bok AI för offentlig sektor erbjuder vi nu föredrag och workshops på detta tema. Om du arbetar i offentlig sektor ges du en grundläggande kunskap om AI och får ta del av fallstudier från föregångare som redan drar nytta av AI på olika sätt för att utveckla verksamheten. Se det som första stegen för att starta er AI-resa!

Föredrag: AI för offentlig sektor

Workshop: AI för offentlig sektor