Inte utan viss stolthet kan Futurewise meddela att Trafikverkets omvärldsanalys 2022 nu har publicerats. Futurewise har författat grundtexten för rapportens megatrender och även varit stöd som processledare för framtagning av transporttrenderna.

Länk till Trafikverkets omvärldsanalys