Latest News

AI och marknadsföring

Nu släpper Mercuri International rapporten ”AI-driven marknadsföring” där Peter Siljerud har medverkat som skribent. Rapporten djupdyker i alla marknadsföringens moment och ser vilka AI-verktyg som finns att tillgå. Ett oumbärligt uppslagsverk för den moderna marknadsavdelningen. (Psst! Fler delar om försäljning och rekrytering kommer)

Scenariorapport 2030

På uppdrag av Science Park har Futurewise tagit fram en rapport med framtidsscenarier mot 2030. Områdena som berörs är bilen, biffen, bostaden, butiken och börsen. Vi mixar enskilda, mer realistiska scenarier med mer utmanande ”tänk om”-scenarier. Läs och inspireras om vår värld 2030!

Länk till rapporten

Nyhetsbrev: Avlärning

Att syssla med omvärldsanalys handlar till stor del om att kontinuerligt omvärdera och uppdatera sin världsbild. Detta nyhetsbrev undersöker vikten av att faktiskt ha modet att göra detta. Att lära sig av med gammal kunskap, och vara öppen för att ta in ny. 

Läs nyhetsbrevet och prenumerera

13 febuari intervjuades Peter Siljerud av Dejan Cokorilo i P4 och berättade om den nya boken AI för offentlig sektor. Lyssna gärna på klippet som är ca 7 minuter om varför AI slår igenom nu, människans roll, kreativa datorer och om likheten med internets genombrott.

Lyssna på klippet (start 46:30)

Baserat på Peter Siljeruds nya bok AI för offentlig sektor erbjuder vi nu föredrag och workshops på detta tema. Om du arbetar i offentlig sektor ges du en grundläggande kunskap om AI och får ta del av fallstudier från föregångare som redan drar nytta av AI på olika sätt för att utveckla verksamheten. Se det som första stegen för att starta er AI-resa!

Föredrag: AI för offentlig sektor

Workshop: AI för offentlig sektor

Nu släpps Peter Siljeruds nya bok AI för offentlig sektor som gör en omfattande genomlysning av de möjligheter som AI innebär för offentlig sektor. Boken innehåller också en mängd fallstudier av föregångare inom offentlig sektor som Bolagsverket, Riksarkivet, Hallands sjukhus, Strängnäs kommun och många fler.

Läs mer och beställ boken här

Trafikverkets omvärldsrapport

Inte utan viss stolthet kan Futurewise meddela att Trafikverkets omvärldsanalys 2022 nu har publicerats. Futurewise har författat grundtexten för rapportens megatrender och även varit stöd som processledare för framtagning av transporttrenderna.

Länk till Trafikverkets omvärldsanalys

  • 1
  • 2