bryt_normerna_logo_medium

Bryt normerna är ett nytänkande och provocerande trendföredrag på ca 1-1,5 timmar. Talare är Peter Siljerud eller Tomas Edlund (eller båda). Mer information finner du nedan.

Innehåll i trendföredraget Bryt normerna

Bryt_normerna-bannerSom vi alla vet förändras världen i ett allt snabbare tempo. Men arbetslivet gör det inte. Hur kommer det sig att vi håller fast vid förlegade sätt att arbeta, skapa incitament, organisera och leda anställda?

Under detta föredrag utmanar vi konventionella sanningar och presenterar nya inspirerande sätt att bryta mot vedertagna normer. Målsättningen är att illustrera hur nya trender påverkar ledarskap, rekrytering och innovation, samt hur moderna organisationer bryter ny mark.

Exempel på vedertagna normer som ifrågasätts:

  • Arbete sker på kontor 8-17
  • Man ska lyda chefen
  • Arbetsgivaren har makten
  • Man arbetar för att försörja sig
  • Det är vi som väljer medarbetare
  • Vi har fast anställda
  • Man ska vara seriös på jobbet
  • Det är säkrast att göra som vi alltid har gjort

Du får också reda på hur man får 10 000 jobbansökningar på två timmar, varför tekniken äter företag och varför Luther egentligen var en lustigkurre.

Kontakta oss för mer info och pris