All posts by: admin

About admin

Nu släpper Mercuri International rapporten ”AI-driven marknadsföring” där Peter Siljerud har medverkat som skribent. Rapporten djupdyker i alla marknadsföringens moment och ser vilka AI-verktyg som finns att tillgå. Ett oumbärligt uppslagsverk för den moderna marknadsavdelningen. (Psst! Fler delar om försäljning och rekrytering kommer)

På uppdrag av Science Park har Futurewise tagit fram en rapport med framtidsscenarier mot 2030. Områdena som berörs är bilen, biffen, bostaden, butiken och börsen. Vi mixar enskilda, mer realistiska scenarier med mer utmanande ”tänk om”-scenarier. Läs och inspireras om vår värld 2030! Länk till rapporten

I detta nyhetsbrev väver vi samman ett antal trender som med tiden kan komma att samspela och få, i värsta fall, ödesdigra konsekvenser. Vi riktar luppen mot kvinnor och mäns alltmer komplicerade relationer och vilka komplikationer det får. För tesen är att vi över tid kommer att se allt färre mänskliga förhållanden som genererar barn, […]

Peter Siljerud på Futurewise dyker upp i flera poddavsnitt på temat AI. Vi diskuterar hot, möjligheter och konsekvenser av den snabba utvecklingen. Se till att förbereda dig för att ta första stegen på din AI-resa! Lyssna på poddavsnitt Lära av lärda Lyssna på poddavsnitt Ekonomi på riktigt

13 febuari intervjuades Peter Siljerud av Dejan Cokorilo i P4 och berättade om den nya boken AI för offentlig sektor. Lyssna gärna på klippet som är ca 7 minuter om varför AI slår igenom nu, människans roll, kreativa datorer och om likheten med internets genombrott. Lyssna på klippet (start 46:30)

Baserat på Peter Siljeruds nya bok AI för offentlig sektor erbjuder vi nu föredrag och workshops på detta tema. Om du arbetar i offentlig sektor ges du en grundläggande kunskap om AI och får ta del av fallstudier från föregångare som redan drar nytta av AI på olika sätt för att utveckla verksamheten. Se det […]

Nu släpps Peter Siljeruds nya bok AI för offentlig sektor som gör en omfattande genomlysning av de möjligheter som AI innebär för offentlig sektor. Boken innehåller också en mängd fallstudier av föregångare inom offentlig sektor som Bolagsverket, Riksarkivet, Hallands sjukhus, Strängnäs kommun och många fler. Läs mer och beställ boken här

På uppdrag av Science Park i Jönköping har Futurewise tagit fram en ny vass trendrapport på temat morgondagens kund. Den rör framtidens försäljning och marknadsföring och listar åtta trender med exempel som kunskapsledarskap, empatiskt företagande och personifiering. Läs mer och ladda ner trendrapporten

Peter Siljerud från Futurewise intervjuades av Akavia Aspekt om framtidens arbetsliv. Läs bland annat om arbetsplatsens förändrade roll, hur nya mått på värde krävs och hur man kan hantera kunskapsexplosionen. Läs artikeln i Akavia Aspekt

Inte utan viss stolthet kan Futurewise meddela att Trafikverkets omvärldsanalys 2022 nu har publicerats. Futurewise har författat grundtexten för rapportens megatrender och även varit stöd som processledare för framtagning av transporttrenderna. Länk till Trafikverkets omvärldsanalys

  • 1
  • 2