Artificiell intelligens – Grundkurs

Under de senaste åren har det pratats flitigt om digitaliseringen. Det som istället kommer att dominera diskussionen de kommande åren är artificiell intelligens. Artificiell intelligens, AI, håller på att förändra allt. Sannolikt bevittnar vi just nu det mest dramatiska teknikskiftet sedan internets genombrott. Det är svårt att se någon bransch som AI inte kommer att förändra.

Som en följd måste svenska organisationer och företag bättre förstå detta centrala skifte. De som är tidigt ute kan som vanligt få ett försprång jämte andra. Peter Siljerud, AI-expert och framtidsforskare med en rad utbildningar inom AI bakom sig, har tagit fram en ny spännande kurs för dig som vill lära dig mer om artifi­ciell intelligens. Målet är att förklara vad som händer inom detta komplexa område på ett lättbegripligt sätt. Det är dags att ta steget in i framtiden, det är dags att förstå AI.

Snittbetyg för de senaste kurserna: 4,9 – 4,6 – 4,7 – 4,3 (av maximalt 5).

Kursinnehåll

8.45 Fika och registrering

9.00 Varför slår AI igenom just nu?

 • En bakgrund av grundläggande drivkrafter

10.00 Vilka inspirerande exempel finns det inom olika branscher?

 • Presentation av spännande och aktuella exempel inom AI
 • Kreativa datorer, naturliga gränssnitt, intuitiv AI, virtuella assistenter, m. m.

11.00  Vad innebär AI – egentligen?

 • Genomgång av centrala begrepp och definitioner
 • Grunderna i maskininlärning, neurala nätverk och djupinlärning (deep learning)

12.00-13.00 Lunch

13.00  AI-labb med demonstration och övningar

 • Demonstration av olika AI-system
 • Övningar för att ge förstahandskontakt med AI

14.00 Vilka myter finns det kring AI?

 • Vi synar vanliga missförstånd kring AI och skingrar myter som ofta dyker upp i media

14.15 Vilka nya möjligheter och hot innebär AI?

 • Konsekvenser för såväl för samhället i stort som för enskilda organisationer och företag
 • Nya affärsmöjligheter, fokusområden och förhållningssätt till tekniken
 • Jobbautomatisering, mördarrobotar och upphörandet av den egna viljan
 • Presentation av initiativ för välvillig AI

15.00 Hur kan ni utnyttja AI i er verksamhet?

 • Inventering av AI-lösningar i de branscher kursdeltagarna representerar
 • Idégenerering för framtida lösningar

16.00 Framtida utveckling

 • Självförbättrande AI
 • AGI och superintelligens
 • En vision om ett framtida fullt utvecklat AI-samhälle

16.30 Fråge- och diskussionsstund

 • Vi reflekterar över dagens lärdomar och fångar upp eventuella frågor som inte har besvarats

17.00 Dagen slut

Om kursledaren

Peter Siljerud är civilingenjören som blev framtidsforskare. Han är utbildad inom AI och har erfarenhet av att bygga neu­rala nätverk och arbeta med deep learning. Peter är en erfaren och internationellt uppskattad talare och kursledare som har inspirerat över 40 000 personer genom åren. Peter har tidi­gare utsetts till en av Sveriges mest kreativa personer av IDG. Han har skrivit tre böcker: 100 trender – din guide till framtidenBryt normerna – allt du lärt dig om arbetslivet är fel och Supertrenderna.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om vad AI innebär och vilka möjligheter som ges. Oavsett om du arbetar inom det offentliga eller inom näringslivet ger kursen värdefull kunskap om hur du kan förbereda dig inför det kommande skiftet. Kursen kräver inga förkunskaper, men vi ser gärna att du är frågvis och diskussionsvillig! (Observera att detta inte är en programmeringskurs.)

Kursmaterial

Kursdeltagarna får en snygg och lättanvänd onlinedokumentation av samtligt material som gås igenom på kursen. Dessutom erhålls textkompendiet ”En introduktion till artificiell intelligens”. Efter avslutad kurs erhålles också ett kursintyg.

Företagsintern kurs

Denna kurs genomförs endast som företagsintern utbildning. Längden på kursen kan anpassas efter era behov.

Maila för mer info och pris