Artificiell intelligens förändrar spelplanen för alla är ett fartfyllt och tankevidgande föredrag på ca 60 minuter. Talare är civilingenjören och framtidsforskaren Peter Siljerud som är utbildad inom AI med erfarenhet av att bygga neurala nätverk och arbeta med maskininlärning.

Innehåll i föredraget Artificiell intelligens

Under de senaste åren har det pratats flitigt om digitaliseringen. Det som istället kommer att dominera diskussionen de kommande åren är artificiell intelligens.

Artificiell intelligens, AI, håller på att förändra allt. Sannolikt bevittnar vi just nu det mest dramatiska teknikskiftet vi sett under de senaste fyrtio åren. Det är svårt att se någon bransch som AI inte kommer att förändra. Som en följd måste svenska organisationer och företag bättre förstå detta centrala skifte. De som är tidigt ute kan som vanligt få ett försprång jämte andra.

Frågeställningar som föredraget tar upp:

  • Varför slår AI igenom just nu?
  • Vilka inspirerande exempel finns det inom olika branscher?
  • Vad innebär AI – egentligen?
  • Vilka blir konsekvenserna?
  • Vilka möjligheter och hot finns det?
  • Hur kan ni förbereda er för att möta skiftet?

Planerar ni en kick-off, konferens eller ett kundevenemang har ni nu chansen att ta del av det senaste inom detta högintressanta område. Föredraget kan även vinklas mot just er bransch om så önskas.

Kontakta oss för mer info och pris